TURNIEJ SZACHOWY

"Droga do Arcymistrza"

 

Specyfikacje turniejowe:

Serwisy turniejowe:

Grupa A     Grupa B       Grupa C      Grupa D       Grupa E        Grupa F       Grupa G         Grupa H         Grupa I

 

Organizator

• Szkoła Szachowa “Trener Szachowy Tomasz” 

 

Partner zawodów

Centrum Kreatywności Talent

Portal szachowy www.szachydzieciom.pl

Zajęcia grupowe szachowe w Centrum Kreatywności Talent prowadzone przez Trenera Roberta Korpalskiego

 

Termin zawodów

01-02.06.2024

 

Cele zawodów

• Umożliwienie zdobycia lub podwyższenia kategorii szachowych

• Wyłonienie w sportowej rywalizacji najlepszych szachistów

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

*Jeśli zgłoszony zawodnik grał w poprzednim naszym turnieju organizowanym 27-28.04.2024 ale zapisał się 19.05 lub później również przysługuje takiemu zawodnikowi 10zł mniej wpisowego czyli np. grupa G 40PLN.

W turniejach  A, B, C, D  istnieje możliwość zdobycia III i II ( oraz I kobiecej) kategorii szachowej

w  grupach E, F, G, H, I istnieje możliwość zdobycia V i IV kategorii szachowej

W przypadku zbyt małej liczby uczestników w konkretnej grupie, zostanie ona dołączona do grupy starszej.

W przypadku zbyt małej liczby uczestników w grupie E(to znaczy minimum musi być 7 osób), zostanie grupa E dołączona do grupy F(do lat 13).

Klasyfikacja końcowa w przypadku łączenia grup będzie osobna.

Jedna osoba może otrzymać jeden medal tzn. dziewczynka która będzie pierwsza dostaje medal złoty i druga osoba w ogólnej klasyfikacji też dostaje wtedy złoty medal.

Każda osoba która zagra na pięciu turniejach przez nas organizowanych "Droga do Arcymistrza" dostanie kubek z wzorem szachowym.

 

Pula Nagród w turnieju dla wszystkich grup wynosi 2000PLN!!

 

Miejsce Gry

• Centrum Kreatywności TALENT Ulica. Jedności Narodowej 117, Wrocław

Lokalizacja google maps:

Google maps

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zgłoszenia

 

Do turnieju zgłoszenia przyjmujemy:

mailem na adres festiwaleturniejeszachowe@gmail.com – należy podać imię, nazwisko, klub lub miejscowość, kategorię szachową (o ile się posiada, jeśli nie wiemy co to jest lub nie mamy to piszemy, że nie posiada kategorii szachowej) oraz pełną datę urodzenia

• telefonicznie smsem-numer telefonu 796822343

 

Zgłoszenia w języku ukraińskim na adres mailowy: anastasiiaradetska@gmail.com lub telefonicznie smsem-numer telefonu 575233532

 

 

Wpisowe wpłacamy gotówką na sali gry w dniu zawodów.

 

 

Liczba miejsc w turnieju ograniczona. We wszystkich grupach max 60 osób. Decyduje kolejność zgłoszeń.

 

 

 

Inne

Gramy w nowoczesnej wielkiej sali.

Dla rodziców i opiekunów do dyspozycji w środku budynku krzesła-miejsca siedzące.

 

W turnieju w grupach A, B, C, D obowiązuje zapis partii szachowej, oprócz zawodników urodzonych w 2016 roku i młodszych.

Jeśli jednak zawodnik urodzony w 2016 lub młodszym roczniku nie zapisuje zostanie mu pomniejszony początkowy czas do namysłu.

W grupie E, F, G, H, I nie obowiązuje zapis partii szachowej

Opiekę nad zawodnikami(dziećmi) sprawują rodzice lub dorośli opiekunowie.

Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany regulaminu turnieju.

Organizator zastrzega sobie prawo do nieprzyjęcia na turniej zawodnika, jeśli zawodnik nie gra w duchu fair-play.

Ubezpieczenie zawodników we własnym zakresie.

Na sali gry obowiązuje całkowity zakaz używania telefonów komórkowych.

Udział w zawodach oznacza zgodę na wykorzystanie wizerunku i danych osobowych do realizacji działań promocyjnych.

O wszelkich sprawach nie ujętych w niniejszym regulaminie decydują Organizatorzy.

 

Wrocław jako turniej+wycieczka na weekend. Atrakcje:

Atrakcje Wrocławia

 

Przykładowe noclegi:

Noclegi

 

Kawa i herbata oraz poczęstunek dla uczestników i rodziców.

Przy sali gry są dwa duże bezpłatne parkingi z dwóch stron budynku

 

 

Zapraszamy na festiwal-turniej szachowy!!

 

 

 

 

 

GRUPA

ZAWODNICY

TEMPO GRY, RUNDY

WPISOWE

NAGRODY

HARMONOGRAM ROZGRYWEK

A

1250 =< RANKING PZSZACH <= 1800

30 minut  + 30 sekund

7 rund

 

Zgłoszenie do 18.05 60PLN

Od 19.05

70PLN

 

I-III MIEJSCA MEDALE

MEDAL DLA NAJLEPSZEJ

KOBIETY

WSZYSCY DYPLOMY,

 NAGRODY RZECZOWE LUB UPOMINKI

B

1250 =< RANKING PZSZACH <= 1700

2011 I MŁODSI

30 minut  + 30 sekund

7 rund

Zgłoszenie do 18.05 60PLN

Od 19.05

70PLN

 

I-III MIEJSCA MEDALE

MEDAL DLA NAJLEPSZEJ

KOBIETY

WSZYSCY DYPLOMY,

 NAGRODY RZECZOWE LUB UPOMINKI

C

1250 =< RANKING PZSZACH <= 1700

2014 I MŁODSI

30 minut  + 30 sekund

7 rund

Zgłoszenie do 18.05 60PLN

Od 19.05

70PLN

 

I-III MIEJSCA MEDALE

MEDAL DLA NAJLEPSZEJ

KOBIETY

WSZYSCY DYPLOMY,

 NAGRODY RZECZOWE LUB UPOMINKI

SOBOTA

POTWIERDZENIE ZGŁOSZEŃ

OD 8:45 DO 9:30

10:00 I RUNDA i potem następne

NIEDZIELA

9:00 V RUNDA i potem następne

ZAKOŃCZENIE PO OSTATNIEJ RUNDZIE

D

1250 =< RANKING PZSZACH <= 1700

2016 I MŁODSI

30 minut  + 30 sekund

7 rund

Zgłoszenie do 18.05 60PLN

Od 19.05

70PLN

 

I-III MIEJSCA MEDALE

MEDAL DLA NAJLEPSZEJ

KOBIETY

WSZYSCY DYPLOMY,

 NAGRODY RZECZOWE LUB UPOMINKI

E

DLA POCZĄTKUJĄCYCH

1000 =< RANKING PZSZACH <= 1200

 

15 minut  + 15 sekund

6 rund

Zgłoszenie do 18.05 60PLN

Od 19.05

70PLN

 

I-III MIEJSCA MEDALE

MEDAL DLA NAJLEPSZEJ

KOBIETY

WSZYSCY DYPLOMY,

 NAGRODY RZECZOWE LUB UPOMINKI

F

DLA POCZĄTKUJĄCYCH

1000 =< RANKING PZSZACH

<= 1200

2011 I MŁODSI

15 minut  + 15 sekund

6 rund

Zgłoszenie do 18.05 50PLN

Od 19.05

50PLN

 

I-III MIEJSCA MEDALE

MEDAL DLA NAJLEPSZEJ

KOBIETY

WSZYSCY DYPLOMY,

 NAGRODY RZECZOWE LUB UPOMINKI

DLA POCZĄTKUJĄCYCH

1000=< RANKING PZSZACH

<= 1200

2014 I MŁODSI

G

15 minut  + 15 sekund

6 rund

Zgłoszenie do 18.05 50PLN

Od 19.05

50PLN

 

I-III MIEJSCA MEDALE

MEDAL DLA NAJLEPSZEJ

KOBIETY

WSZYSCY DYPLOMY,

 NAGRODY RZECZOWE LUB UPOMINKI

SOBOTA

POTWIERDZENIE ZGŁOSZEŃ

OD 8:45 DO 9:30

10:00 I RUNDA i potem następne

ZAKOŃCZENIE PO OSTATNIEJ RUNDZIE

H

DLA POCZĄTKUJĄCYCH

1000 =< RANKING PZSZACH

<= 1200

2016 I MŁODSI

15 minut  + 15 sekund

6 rund

Zgłoszenie do 18.05 50PLN

Od 19.05

50PLN

I

15 minut  + 15 sekund

6 rund

Zgłoszenie do 18.05 50PLN

Od 19.05

50PLN

 

I-III MIEJSCA MEDALE

MEDAL DLA NAJLEPSZEJ

KOBIETY

WSZYSCY DYPLOMY,

 NAGRODY RZECZOWE LUB UPOMINKI

Trener Szachowy Tomasz
Trener Szachowy Tomasz

DLA POCZĄTKUJĄCYCH

2018 I MŁODSI

 

I-III MIEJSCA MEDALE

MEDAL DLA NAJLEPSZEJ

KOBIETY

WSZYSCY DYPLOMY,

 NAGRODY RZECZOWE LUB UPOMINKI

© 2019 Trener Szachowy Tomasz • Wszystkie prawa zastrzeżone